Poznaj naszą firmę

Agencja Ochrony KOWALCZYK Sp. z o.o. jest firmą profesjonalną, działającą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-1068/02.

Oferta nasza obejmuje pełny zakres usług w dziedzinie planowania, organizowania oraz prowadzenia fizycznej ochrony osób i mienia.

Wieloletnie doświadczenie, jak również rekrutacja specjalistów z policji i wojska pozwalają na szybkie przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb z zakresu właściwego zabezpieczenia i ochrony, biorąc pod uwagę charakter obiektu, jego lokalizację obszar, kubaturę, potencjalne zagrożenia, odpowiedzialność i zakres obowiązków. Wszyscy pracownicy naszej Agencji legitymują się zaświadczeniem o niekaralności i posiadają nienaganną opinię. Nowo przyjęty personel ochrony przechodzi szkolenie wstępne i etap weryfikacji. Kolejny etap przygotowania pracowników do wykonywania obowiązków, to ukończenie specjalistycznego kursu i uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia.

Agencja ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone do ochrony mienie w przypadku kradzieży z włamaniem. W związku z prowadzoną działalnością reasekurujemy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej, co umożliwia obniżenie stawki ubezpieczenia do 50%.

Monitorowanie systemów alarmowych jest obecnie najskuteczniejszą formą zabezpieczenia obiektów przy pomocy urządzeń elektronicznych. Agencja Ochrony KOWALCZYK wykonuje zabezpieczenia techniczne, polegające na montażu, eksploatacji i konserwacji systemów elektronicznych. Montujemy instalacje alarmowe i systemy autorskie, posiadające niepowtarzalne konfiguracje. Oferujemy szeroki wachlarz usług technicznych obejmujący projektowanie i instalowanie kompletnych systemów sygnalizacji i rejestru włamania, pożaru, napadu rabunkowego, kontroli dostępu, systemów TV i nadzoru video, systemów kontroli obchodu oraz monitorowania sygnałów z w/w systemów.

Stosujemy urządzenia klasy profesjonalnej "C" lub specjalnej "S". Oferujemy wysokiej klasy urządzenia firm zachodnich i polskich, takich jak: ALARMCOM, DS., DSC, KANTECH, SATEL, OPTEX, ARITECH i inne.

Każdy system zabezpieczony jest przed sabotażem - przecięciem przewodu lub zniszczeniem dowolnego elementu, odcięciem zasilania. Zgodnie z wymogami polskich norm, systemy są wyposażone w zasilanie awaryjne, które czynią je niewrażliwymi na odłączenie energii elektrycznej. Montaż systemów prowadzimy w krótkich terminach, zachowując serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kosztorys instalacji każdego systemu podajemy zawsze po zapoznaniu się z konkretnymi warunkami, potrzebami oraz Państwa wymaganiami. Ceny oferowanych usług zależne są od charakteru i specyfiki zabezpieczanego obiektu oraz ilości, jakości i rodzaju zastosowanego sprzętu i urządzeń w instalowanych przez nas systemach alarmowych, kontroli dostępu oraz TV przemysłowej. Koszty te ustalane są podczas przeprowadzania wizji lokalnej. Wszystkie proponowane urządzenia mają roczną lub dwuletnią gwarancję producenta. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na wszechstronną analizę Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia powierzonych obiektów oraz negocjacji kosztów tego zabezpieczenia.