Dlaczego my?

Dlaczego warto powierzyć poczucie bezpieczeństwa Agencji Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. ?

Ponieważ, ZAPEWNIAMY :

  • pracowników kwalifikowanych posiadających doskonałe umiejętności, które gwarantują skuteczne działanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu osób, oraz zapewniają bezpieczeństwo w zabezpieczanym mieniu,
  • pracowników bez kwalifikacji, którzy są w trakcie zdobywania uprawnień pracowników kwalifikowanych oraz pracowników przeszkolonych według autorskiego programu Agencji Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.,
  • Inspektorów Nadzoru - najlepszych specjalistów w branży ochrony osób i mienia (rekrutacja spośród wykwalifikowanych kadr służb mundurowych),
  • bezpośredni kontakt z Inspektorem Nadzoru, który zostaje przydzielony do Państwa obiektów,
  • możliwość zdalnej kontroli pracy Agentów Ochrony (ActiveGuard system),
  • miłą i przyjazną obsługę klienta,
  • zapewniamy również pracowników przeszkolonych w obsłudze urządzeń biurowych, urządzeń rentgenowskich, pracowników posługujących się językami obcymi, oraz posiadających inne umiejętności wymagane przez Zleceniodawców.